Filmografia Jesse Gordon

Jesse Gordon

Najwyższa ocena za serial: Younger (2015) 72%.
Najniższa ocena za film: Kosmiczny mecz: Nowa era (2021) 52%.