Filmografia Kemp Powers

Kemp Powers

Najwyższa ocena za serial: Star Trek: Discovery (2017) 70%.
Najniższa ocena za film: Co w duszy gra (2020) 0%.