Filmografia Maciej Bochniak

Maciej Bochniak

Najwyższa ocena za serial: Belfer (2016) 80%.
Najniższa ocena za film: Żelazny most (2019) 60%.