Filmografia Morfydd Clark

Morfydd Clark

Miejsce urodzenia: Sweden

Najwyższa ocena za film: Saint Maud (2019) 80%.
Najniższa ocena za film: Pełzająca śmierć (2019) 55%.